Ứng dụng lò quay trong sản xuất Kẽm oxit

Sản phẩm Kẽm oxit với hàm lượng kẽm từ 55% – 59%

  • Sản phẩm: Kẽm Oxit 
  • Hàm Lượng: 55 % -59%
  • Xuất xử: Việt Nam
  • Đóng gói: Bao jumbo 500kg – 1000 kg
  • Thanh toán: FOB or EXW
  • Đơn giá: Liên hệ
  • Năng lực cung cấp : 200 tấn -5000 tấn / tháng
  • Báo cáo thử nghiệm: