• Sản phẩm: Nhôm thỏi 96%
  • Xuất xử: Việt Nam
  • Đóng gói: kiện
  • Thanh toán: FOB or EXW
  • Đơn giá: Liên hệ
  • Năng lực cung ứng: 200 tấn – 2000 tấn/tháng
  • Báo cáo thử nghiệm:

Bài viết trước đó Quặng Sắt
Bài viết sau đó Nhôm thỏi ADC12, ADC8…