• Sản phẩm: Nhôm thỏi ADC12, ADC8, ADC3
  • Xuất xử: Việt Nam
  • Đóng gói: kiện
  • Thanh toán: FOB or EXW
  • Đơn giá: Thương Lượng
  • Năng lực cung ứng: 200 tấn – 2000 tấn/tháng
  • Báo cáo thử nghiệm:

 

Bài viết trước đó Nhôm thỏi 96%
Bài viết sau đó Kẽm oxit