Ngày 16/08/2021 là một ngày cực kỳ quan trọng với ATZ IT&IE JSC cũng như đối tác Trung Quốc khi xuất 400 tấn Nhôm 96% cho khách hàng. Đánh dấu bước di lớn trong quá trình xây dựng một công ty mạnh trong ngành thương mại quốc tế của công ty.